Misstänker du att ditt barn har ADHD?

Som mamma så märker man ganska tidigt av om det är något som inte är riktigt rätt hos ens barn. Kanske du har upplevt att ditt barn får utbrott, svårt att koncentrera sig, glömmer bort saker du sagt och är hyperaktiv? Kanske du till och funderar på om ditt barn har ADHD?

ADHD diagnostiseras oftare hos pojkar än hos flickor. Flickor är mer benägna att bara ha symtom på ouppmärksamhet och är mindre benägna att visa störande beteende som gör ADHD-symtom mer uppenbara. Det betyder att flickor som har ADHD inte alltid får diagnosen.

Symtom hos barn och tonåringar

Symtomen på ADHD hos barn och tonåringar är väldefinierade och de är vanligtvis märkbara före 6 års ålder. De förekommer i mer än en situation, till exempel hemma och i skolan. Barn kan ha symtom på både ouppmärksamhet och hyperaktivitet och impulsivitet, eller så kan de ha symtom på bara en av dessa typer av beteenden. För att säkerställa att det är ADHD så kan du välja att göra en neuropsykiatrisk utredning hos Familjemottagningen

De barn som har ADHD kan även komma att ha andra problem, så som ångest, ODD, antisocialt beteende, depression, sömnproblem med mera.

Kan vara bra att få en diagnos

Att få en diagnos kan underlätta för ditt barn, eftersom han eller hon då kan få bra hjälp. Det kan vara mediciner, beteendeterapi eller annat. Även du som mamma kan få ett bra stöd med att hantera det hela. 

16 May 2023