Terapi via samtal, kan det vara något?

Något som kan göra en stor nytta, för dig själv, det är att gå på så kallad samtalsterapi. Det handlar om att samtala med en terapeut för att komma fram till vad det är du vill göra samt att det är ett bra sätt för dig att kunna utvecklas som människa. Om du vill få samtalsterapi i Malmö idag så kan du boka det hos Younic.

Samtalsterapi kan alltså vara bra att boka om det är så att du vill hitta nya sätt att utvecklas på,  men det är även bra för dig som behöver stöd efter en kris du upplevt eller att du vill ta dig ur ett mående som inte är det bästa. Samtalsterapi är även bra att använda om du vill förbättra relationer eller om du vill förändra ett visst beteende du har.

Skönt att få prata av sig

Även om det går att tala med en psykolog, så kan det ibland lämpa sig att använda samtalsterapi, eftersom det är samtalet i sig som är basen i det hela. Sedan ingår det även ibland vissa övningar så som avslappning, fysiskt eller mentalt. Det kan även vara att du ska göra gestaltövningar, relationella övningar, mindfulness övningar eller annat.

Samtalsterapin, den utgår alltid från dig som individ samt vad det är för behov som just du har. Det kan ses som en riktigt bra investering i dig själv att gå på detta!

15 Mar 2022