Gör din röst hörd - på ett annat språk

Världen är orättvis, i många länder runt om på denna underbara planet finns det människor som far illa varje dag. Människor som blir inlåsta utan anledning, förföljs av sin egen regering och till och med får utstå tortyr. Vi här i Sverige är lyckligt lottade och har väldigt svårt att föreställa oss själva i en sådan situation men samtidigt finns det hopp eftersom vi också är villiga att hjälpa. Varje dag sitter det massor av människor och skriver brev i Amnesty Internationals namn, de vädjar om att få folk fria eller få en rättvis och mänsklig behandling. Man kan tro att dessa brev inte gör någon större skillnad men inget kan vara mer fel. Tack vare dessa personer som valt att ägna en stor del av sin fritid till att hjälpa andra så har många fått ett bättre liv idag. De flesta brev som skrivs från Sverige skrivs på engelska men vill man kunna få en större genomslagskraft så är det bra om man väljer att lära sig ytterligare ett språk. 

Vilket språk är bäst att lära sig?

Man kan givetvis använda just engelska i sitt skrivande men vill man kunna skriva till de människor som talar andra språk så är det en bra idé att lära sig spanska eller franska. Det är två språk som talas i väldigt många länder och om man kan formulera sig bra på något av de språken, utöver engelska och svenska, så kan man också hjälpa till att skicka brev för att på så sätt försöka hjälpa fler människor i världen. 

3 Nov 2016