Var förberedd när olyckan är framme

Som mamma är man alltid orolig för att ens barn ska göra sig illa och när olyckan väl är framme så är det lätt hänt att paniken kryper fram och man blir handlingsförlamad eller att man får ett så stort adrenalinpåslag att man blir hyperaktiv istället. Jag vill därför berätta för alla föräldrar, och alla vuxna som dagligen har barn omkring sig, att det finns bra utbildningar i form av både första hjälpen kurs och HLR-utbildningar. Hjärtgruppen erbjuder kurser som gör att man får en bra kunskap och instinktivt vet hur man ska handskas med situationen när ett barn har skadat sig eller får andningsuppehåll. Med ett välutbildat team där läkare är med och instruerar så får man prova på både att stilla akuta blödningar, utföra hjärt-lungräddning och kan på ett lugnt sätt hjälpa till att rädda liv. De är certifierade av HLR-förbundet och instruktören har själv erfarenhet av akutsjukvård, räddningstjänst eller ambulans.  

Vad får man lära sig?

I allmänhet är föräldrar duktiga på att förebygga olyckor, vi sätter upp skydd i trappor, sätter in barnlås i våra skåp och lådor samt skyddar elkontakter. Det finns dock saker som aldrig kan förebyggas och det är då viktigt att man har rätt kunskaper. Hos Hjärtgruppen får man lära sig hur man larmar på rätt sätt, tar bort föremål som hindrar andningen och hur man utför hjärt-lungräddning på barn. Man får också med sig kunskaper i hur man lägger ett barn i stablit sidoläge samt hur man ska agera på själva olycksplatsen. 

16 Oct 2016