Vem har rätt att få personlig assistent?

Att ha en personlig assisten innebär oftast att man har behov av hjälp med vissa saker man inte klarar av själv. Den som behöver ha personlig assistans Landskrona måste dock uppfylla vissa krav. Bland annat måste du vara under 65 år. Du måste även vara i behov av hjälp med det som kallas grundläggande behov. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill. Din funktionsnedsättning ska finnas under en längre tid för att du ska kunna få personlig assistans. Personlig assistans är en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vad är personlig assistans?

Att ha en eller flera personliga assistenter, alltså personlig assistant, innebär att en eller flera personer hjälper dig med saker som du inte kan göra själv. De hjälper dig med det som kallas grundläggande behov. Det kan vara att du behöver hjälp med att tvätta dig, äta, klä av dig och klä på dig, andas och gå på toaletten. Till grundläggande behov räknas också att kunna kommunicera med andra och att få hjälp med sondmatning.

Var söker jag om personlig assistans?

Du ansöker om personlig assistans antingen hos din kommun eller hos Försäkringskassan. Hos kommunen söker du om det är du eller ditt barn som behöver hjälp med de grundläggande behoven i mindre än 20 timmar i veckan. Hos FK ansöker du om det är så att du eller ditt barn behöver assistans med de grundläggande behoven i mer än 20 timmar i veckan.

1 Sep 2020